מאזני צדק על רקע בית המשפט פטיש עץ של שופט עורך דין קורא בחוק עמוד בטון - סמל ליציבות וצדק של בית המשפט

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה כאשר אדם טרם מותו כותב צוואה, בה הוא מביע את רצונו בדבר אופן חלוקת רכושו וזכויותיו לאחר מותו, יורשיו על פי הצוואה יוכלו לבקש לממש את הצוואה, זאת יעשה על ידי פנייה לרשם הירושה בבקשה לקבל צו קיום צוואה הקובע, כי היורשים על פי הצוואה הם היורשים של המנוח כדין.

תהליכי עו"ד לקבלת צו קיום צוואה

לצורך קבלת צו קיום צוואה, יש לפנות לרשם הירושה בבקשה מתאימה ומנומקת, רשם הירושה יבחן את הבקשה ואת עמידתה בדרישות החוק, יעביר את הבקשה לפרסום וככל ולא תתקבל התנגדות מצד גוף כלשהו או היועץ המשפטי לממשלה יינתן צו קיום צוואה והיורשים על פי הצוואה יהיו היורשים הרשמיים ויהיו זכאים להירשם כבעלים על זכויות או נכסיו של המנוח.

חשוב לזכור, עצם קיום הצוואה אינו מספק ויש לאשר אותה כאמור לעיל, ומבלי צו קיום צוואה חתום לא ניתן יהיה להיחשב ליורשים כדין.
אם אתם מעוניינים בקבלת פרטים בעניין צו קיום צוואה, הינכם מוזמנים לפנות למשרדנו ואנו נשמח לעמוד לרשותכם וללוות אתכם מתחילת ההליך ועד סיומו.