מאזני צדק על רקע בית המשפט פטיש עץ של שופט עורך דין קורא בחוק עמוד בטון - סמל ליציבות וצדק של בית המשפט

צו ירושה

צו ירושה כאשר אדם הולך לעולמו ולא כתב במהלך חייו צוואה, החוק קובע יורשים על פי דין (אישה, ילדים, הורים, קרובי ומשפחה וכו'), על מנת לרשת את המנוח, יש לפנות בבקשה מתאימה לרשם הירושה (או לבית הדין הרבני), בבקשה זאת ינומק הקשר בין המבקש או המבקשים לרשת את המנוח למנוח ועוד פרמטרים נוספים.

עם קבלת הבקשה לצו ירושה, יבחן אותה רשם הירושה מבחינת עמידתה בדרישות החוק, תשלום אגרה מתאימה ולאחר שהבקשה נמצאה תקינה יעביר רשם הירושה את הבקשה לרשת את המנוח על ידי המבקשים לפרסום, ככל ולא תתקבל התנגדות לבקשה מאדם כלשהו או מהיועץ המשפטי לממשלה, יתקבל צו הירושה המיוחל ויקבעו יורשים באופן רשמי (במידה ותהיה התנגדות כלשהי העניין יעבור לטיפולו של בית המשפט).

למה לפנות לעו"ד כשמדובר בצו ירושה?

בשלב בו ניתן צו ירושה, היורשים על פי צו הירושה יוכלו לפנות לגופים או רשויות שונות ולבקש להירשם כבעלים על זכויותיו או נכסיו של המנוח.

ישנה חשיבות רבה בהכנת הבקשה לצו ירושה בצורה מקצועית, מנומקת וכזאת העומדת בדרישות החוק על מנת לייעל את הליך ולהימנע מעיכובים מיותרים שלעיתים יכולים להיות בעלי משמעות רבה עבור יורשים לעניין נכסים או זכויות שונות של המנוח.

חשוב לזכור, גם אם מדובר באדם שלא הותיר אחריו בני משפחה או קרובים כלל למעט בן משפחה בודד, גם במקרה זה ישנה חובה בקבלת צו ירושה, זאת מפני שבלי צו הירושה לא ניתן יהיה להיחשב כיורש והרשויות השונות לא יכירו באדם כיורש ללא צו ירושה רשמי חתום מטעם רשם הירושה.

אם אתם מעוניינים בקבלת פרטים בעניין צו ירושה, הינכם מוזמנים לפנות למשרדנו ואנו נשמח לעמוד לרשותכם וללוות אתכם מתחילת ההליך ועד סיומו.