מאזני צדק על רקע בית המשפט פטיש עץ של שופט עורך דין קורא בחוק עמוד בטון - סמל ליציבות וצדק של בית המשפט
עורך דין לשון הרע

עורך דין לשון הרע

שמו הטוב של אדם הינו ערך בעל חשיבות עצומה ורבה, כמו שנאמר: "טוב שם טוב משמן טוב" (קוהלת).

לשמו הטוב של אדם ישנה השפעה רבה ומגוונת על רבדים רבים בתחום החיים, כגון: היחס והכבוד להם הוא זוכה מסביבתו, כאשר ללשון הרע ולהוצאת דיבה לעיתים קרובות עלולות להיות השפעות שליליות וקשות מאד ברמה הכלכלית, התעסוקתית, החברתית והמשפחתית.

חוק איסור לשון הרע

סעיף 1 לחוק בהגדרה רחבה ומקיפה קובע מהי לשון הרע, כדלקמן:

לשון הרע היא דבר העלול, להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם, לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו, לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו, לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

כפי הניתן לראות, חוק איסור לשון הרע קובע הגדרה כללית ורחבה במיוחד ובכך מאפשר למי שנפגע כתוצאה מלשון הרע והוצאת דיבה לקבל את ההגנה לה הוא זכאי במסגרת החוק, כאשר - הזכות לשם טוב של אדם הינה זכות המעוגנת ומוגנת במסגרת חוקי היסוד של המדינה שהינם במדרג נורמטיבי חוקי הגבוה ביותר שקיים במסגרת החוק במדינת ישראל.

היקף הפרסום בגין לשון הרע

חשוב לדעת, לשון הרע יכולה להתקיים אף בפרסום לאדם אחד בלבד ובדרכים רבות ומגוונות מאד, כגון: התבטאויות כלשהן בכתב או בעל פה ואף במרומז, פרסום מכל מין וסוג שהוא, פגיעה באמצעות תקשורת הן בעיתונות, הן ברדיו והן בטלוויזיה, באמצעות האינטרנט, רשתות חברתיות כגון פייסבוק, ולמעשה בכל דרך.

מתי נפנה לעו"ד לשון הרע?

עורך דין לשון הרע בתקופה בה אנו חיים, בה ישנה חשיפה נרחבת וגישה חופשית לאמצעי התקשורת ולאינטרנט, לרשתות חברתיות, לעיתונות, לרדיו, לטלוויזיה וכו', הרי שלשון הרע יכולה להופיע למעשה בכל מקום ולעיתים בחשיפה לאנשים רבים מאוד, ויש בכוחה לגרום לנזקים עצומים ומגוונים.

אם אתם חשים שהוציאו כנגדכם לשון הרע או אם נתבעתם בתביעה בגין לשון הרע, פנו לעורך דין לשון הרע לבדיקת המצב המשפטי לצורך קבלת ייעוץ והכוונה ובמידת הצורף אף פנייה לבית המשפט למען הגנה על שמכם וקבלת פיצוי או התגוננות מפני תביעה המוגשת כנגדכם.
חשוב לדעת, מי שהוצא כנגדו לשון הרע יתכן ויהיה זכאי לפיצוי כספי בעשרות ואף במאות אלפי ₪ (כאשר חוק איסור לשון הרע קובע אף פיצוי נכבד ללא כל הוכחת נזק), כמו כן ניתן לקבל צווים זמניים כגון עצירת פרסום או מניעתו ואף פרסום התנצלות פומבית.
ללשון הרע ישנו גם פן נזיקי ואף פן פלילי, כאשר האדם הנפגע יכול לפנות לבית המשפט בהגשת קובלנה פלילית כנגד הפוגע.
עו"ד לשון הרע יבחן את הנושא לעומק מראשיתו וילווה את הפונה לאורך כל התהליך לשם קבלת פיצוי והפסקת פרסום לשון הרע או לחלופין יספק לו את ההגנה.

חשוב לדעת, כי לעיתים יתכן וקיימת למוציא לשון הרע הגנה על פי חוק איסור לשון הרע (כגון אמת דיברתי וענין ציבורי), ועל כן ישנה חשיבות לפנות לעורך דין לשון הרע מקצועי, על מנת שיבחן את סיכויי התביעה ואת נסיבותיה ויוכל להעניק לכם יעוץ והכוונה מתאימים.
עו"ד לשון הרע מספק ייעוץ מקיף במקרים בהם קיימת פגיעה בשמו הטוב של אדם במסגרת פרסום שנעשה בדרך זו או אחרת.
פגיעה בשמו הטוב של אדם היא מעבר לפגיעה רגשית, הרי שיש בה יכולת לפגוע בפרנסתו ולייצר פגיעה משמעותית אשר תלווה אותו לשארית חייו. למעלה מכך, במקרים רבים ניקוי שמו הטוב של אדם הופכת למשימה כמעט בלתי אפשרית.

אם אתם מרגישים שהוצאה כנגדם לשון הרע או אם אתם נתבעים בהליך של לשון הרע, אתם מוזמנים לפנות למשרדינו ועורך דין לשון הרע ישמח לסייע לכם ולהעניק את מיטב השירות של משרדינו מתחילת ההליך ועד סיומו.