מאזני צדק על רקע בית המשפט פטיש עץ של שופט עורך דין קורא בחוק עמוד בטון - סמל ליציבות וצדק של בית המשפט

חוזה שכירות

חוזה שכירות טרם חתימה על הסכם שכירות, מומלץ להתייעץ עם עורך דין, בעל ידע והבנה בתחום, לשם מתן הגנה לצדדים הן לשוכר והן למשכיר.

לעיתים רבות ישנן מחלוקות וויכוחים רבים בין שוכרים למשכירים עקב אי הבנות בסיסיות לעניין השכירות כגון: תקופות אופציה, אפשרות למצוא שוכר חלופי, העברת זכויות, תשלומים ומועדים, בטוחות, תיקונים בדירה ועוד.

חוזה שכירות - קבלת יעוץ מעו"ד מורשה

קבלת ייעוץ משפטי מתאים יעמיד בפניכם את מכלול הנתונים הרלוונטיים, יביא לידי ביטוי את מטרותיכם באופן מיטבי ומלא ויבטיח אי נעימויות רבות שיכולות להיות בעלות משמעות כלכלית רבה.

הן למשכיר שרוצה מחד לשמור על הנכס שלו במצב טוב וראוי ולהבטיח שימוש הוגן וסביר בו ומאידך רוצה לקבל את כספי השכירות כמוסכם ולקבל בטוחות הולמות לצורך כך והן לשוכר שרוצה להבטיח מגורים ראויים וטובים, קבלת תמורה לכספו והימנעות מחתימה על הסכם שלא יוכל לעמוד בו או שיחבול אותו באופן בעיתי.

אם בכוונתכם להשכיר או לשכור דירה, נשמח לעמוד לעזרתכם, להכין עבורכם חוזה שכירות מותאם לצרכיכם, להדריך לייעץ ולהעניק את מיטב השירותים של משרדינו.