מאזני צדק על רקע בית המשפט פטיש עץ של שופט עורך דין קורא בחוק עמוד בטון - סמל ליציבות וצדק של בית המשפט
חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים כאשר אדם צובר חובות לרוב פרוצדורת הגבייה עוברת אל הלשכה להוצאה לפועל, כאשר בכוחה של זאת לנקוט בפעולות רבות ומגוונות על מנת לגרום לחייב, לשלם את חובותיו.

לשכת ההוצאה לפועל תפעל בהתאם לבקשות הזוכה על מנת להבטיח, כי החוב ישולם במהרה ולצורך כך ניתן יהיה לנקוט בהליכים שונים ומגוונים כגון הטלת עיקולים, הוצאת צו מעצר, הגבלות על רישיון נהיגה, עיכוב יציאה מהארץ ועוד הליכים רבים.

כאשר מתנהל כנגד חייב תיק בודד או מספר תיקים בלשכת ההוצאה לפועל, אשר אין ביכולתו לשלם במסגרת תיקים אלה את צו התשלומים כפי שנקבע בכל תיק, בדרך כלל ננקטים כנגד חייב זה הליכי הוצאה לפועל רבים והדבר עלול להוביל את החייב לטלטלה כלכלית ולהשפיע רבות על שגרת חייו.

אחת הדרכים אשר עומדות לרשותו של החייב לשם התמודדות מול הדרישות לשלם צווי התשלומים הגבוהים שאין ביכולתו לעמוד בהם ולהתמודד עם ההליכים שננקטים כנגדו וכאלה שעוד עלולים להינקט בהמשך במסגרת תיקי הוצאה לפועל, היא לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה להכריז עליו כעל חייב מוגבל באמצעים.

חייב מוגבל באמצעים יוכרז ככזה לאחר שיוכח באופן אובייקטיבי שאין ביכולתו לעמוד בתשלום חובותיו כלפי הנושים בתשלומים באופן כפי שהוגדר על פי חוק ההוצאה לפועל. על החייב להראות מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי, על נכסיו, הוצאותיו והכנסותיו ולאחר בחינתם ולאחר בירור מעמיק על ידי רשם ההוצאה לפועל, במידה ויתברר, כי לחייב יש קושי אמיתי להחזיר את חובותיו יוכרז החייב כמוגבל באמצעיים ובנוסף תיקיו יאוחדו.

עו"ד המתמחה בתחום חייב מוגבל באמצעים

בקשה להכרזה על חייב כמוגבל באמצעיים ניתן להגיש רק פעם אחת (אלא אם ישנו שינוי נסיבות) על כן מומלץ להגיש בקשה מפורטת, בצורה מקצועית וכזו, אשר תעמוד בדרישות החוק.

היתרון של הגדרת חייב מוגבל באמצעים טמון בעובדה שהוא חוסך מהחייב להתמודד עם נושים שפונים אליו חזור ושוב בענייני גבייה, כלומר ככלל ההגדרה הזאת מגינה עליו מפני הליכי גבייה רבים, ומקבעת את מצבו בצו תשלומים אחד בלבד (בדרך כלל נמוך מאד) ומפסיקה את ההליכים אשר ננקטים כנגדו (למעט חריגים).

למעשה, הכרזה על אדם כחייב מוגבל באמצעיים לעיתים הינה מהווה פתרון מיטבי לחייבים רבים, מעניקה להם את האפשרות לחזור לשגרת חיים תקינה ככל הניתן ולהימנע מסנקציות והליכים רבים כל עוד אלה משלמים את צו התשלומים שנקבע להם.

משרדנו מטפל בבקשות להכרזה כחייב מוגבל באמצעיים באופן איכותי ומקצועי, מלווה את החייב באופן צמוד מרגע הפנייה ובכל ההליך.