מאזני צדק על רקע בית המשפט פטיש עץ של שופט עורך דין קורא בחוק עמוד בטון - סמל ליציבות וצדק של בית המשפט

איחוד תיקים

איחוד תיקים איחוד תיקים הוא הליך, אותו רשאי לבקש חייב בהוצאה לפועל שהצטברו כנגדו חובות כלפי נושים שונים במסגרת כמה תיקים.

מטרת פעולת איחוד תיקים היא להקל על החייב בנטל תשלום החוב והחזר חובותיו באמצעות איחוד כלל תיקיו לתיק אחד וקביעת תשלום חודשי אחד בלבד בהתאם ליכולתו האמיתית של החייב בהתאם להחלטת רשם ההוצאה לפועל, אשר יבחן כל מקרה לגופו.

ככלל, פירוש איחוד תיקיו של החייב יוביל לכך שיהיה לו תיק אחד בלבד (תיק האיחוד), ולא ניתן יהיה לבצע כנגדו פעולות כנגדו כגון עיקולים, הליכי מאסר, צו עיכוב יציאה מהארץ וכו' במסגרת כלל התיקים הפרטניים.

עו"ד איחוד תיקים

במקרה שכנגד חייב מתנהלים מספר תיקים במסגרת לשכת ההוצאה לפועל, לחייב זה יש את הזכות לפנות אל ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לאיחוד תיקים. ככלל את הבקשה ניתן להגיש פעם אחת בלבד (למעט מקרים מיוחדים כגון שינוי נסיבות), על כן יש לעשות זאת באופן מיטבי על מנת שלא לפספס את האפשרות לאיחוד תיקים ועל כן את הגשת הבקשה של איחוד תיקים מומלץ לבצע באמצעות עורך דין איחוד תיקים באופן מקצועי.

עצם איחוד תיקים אין פירושו, כי החייב פטור מתשלום חובותיו לנושים אלא שהתשלום נעשה דרך תיק האיחוד, כאשר יקבע לחייב סכום אחד, בהתאם ליכולתו הכלכלית וסכום זה ישולם על ידו לתיק האיחוד (באמצעות תשלום שוברים בבנק הדואר) והתשלום יחולק על ידי לשכת ההוצאה לפועל בין הנושים.

חשוב לזכור, כי חייב שלא יעמוד בצו התשלומים שנקבע לו עלול למצוא את עצמו במצב בו תיק האיחוד יפוזר וההליכים כנגדו יתחדשו במסגרת כלל התיקים.

במסגרת התהליך יהיה על החייב לחשוף את כל נכסיו והונו, לפרט הוצאותיו והכנסותיו לרבות מידע והליכים שונים אותם עבר במהלך השנים האחרונות וכן לתת פרטים על בן זוגו וילדיו הגרים עימו.
במהלך חייו של תיק האיחוד, קרוב לוודאי שכנגד החייב יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ (אך הדבר ניתן לביטול זמני במידת הצורך בדרך של הפקדת ערבות או ערבים).

כתנאי לדיון בבקשת החייב לאיחוד תיקיו, יידרש החייב להמציא מסמכים בדבר מצבו הכלכלי וכן תשלום של לפחות שלושה אחוזים מחובו (על כן חייבים רבים פונים להליך של מוגבל באמצעים, בו אינם נדרשים לתשלום זה – ראה מאמר נפרד).
תהליך איחוד תיקים נעשה לאחר ביצוע בדיקות שונות, לרבות בדיקת יכולת, כאשר ישנם תיקים אותם לא ניתן להכליל במסגרת תיק האיחוד כגון תיק הנפתח בגין מזונות, משכנתא, תיקים שאינם כספיים.

משרדנו מעניק ללקוחותיו טיפול משפטי מלא ומקצועי לצורך איחוד תיקים החל מהצעד הראשון וליווי מלא ואישי במהלך כלל הטיפול.